Moutebeeck 1920

Deze klinker dateert van 1920. Net na de eerste wereldoorlog werden deze stenen volop geproduceerd voor de wederopbouw. Dit was overigens ook de periode waar men de overstap ging maken van het ambachtelijke handvormproces naar machinaal produceren.

Historisch en circulair, de 2 belangrijkste eigenschappen van deze schitterende bakstenen. Als bakstenen konden praten, dan hadden de stenen uit deze unieke collectie jou met zekerheid het meeste te vertellen. Verhalen die minimaal 80 tot soms wel 220 jaar teruggaan in de tijd, want zo oud zijn ze! Deze stenen worden aangeboden als volle steen en als steenstrip.

Onder een circulaire baksteengevel verstaan we een gevel die na afbraak elders weer heropgebouwd kan worden om opnieuw als gevel te fungeren. Circulariteit is een belangrijk kenmerk van baksteengevelwerk. De praktijk toont aan dat de levensduur van baksteen zeer groot is en daarom verdient dit mooie product een tweede kans. 

Leverancier:
Stijl: Klassiek & Statig
Formaat: 180x90x50
Productiewijze: handvorm
© Kusters 2.0 2024
Created by